Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2013/14  
OBOR
Dotazníků
Andragogika a personální řízení
0
Anglický jazyk
0
Angličtina pro mezikulturní komunikaci
0
Anglistika - amerikanistika
0
Anglofonní literatury a kultury
0
Arabistika
0
Archeologie pravěku a středověku
0
Archivnictví a pomocné vědy historické
0
Český jazyk a literatura
0
Český jazyk-specializační studium
0
Čeština pro cizince
0
Čeština v komunikaci neslyšících
0
Dánská studia
0
Dánština
0
Dějiny a kultura islámských zemí
0
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku
0
Dějiny umění
0
Divadelní věda
0
Estetika
0
Etnologie
0
Etnologie se specializací indonesistika
0
Etnologie se specializací vietnamistika
0
Filmová studia
0
Filmová věda
0
Finská studia
0
Finština
0
Fonetika
0
Francouzská filologie
0
Francouzština
0
Francouzština pro mezikulturní komunikaci
0
Hebraistika
0
Hispanistika
0
Historie
0
Historie – české dějiny v evropském kontextu
0
Historie - evropská studia
0
Historie – hospodářské a sociální dějiny
0
Historie – obecné dějiny
0
Hudební věda
0
Iberoamerikanistika
0
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky
0
Indologie
0
Informační studia a knihovnictví
0
Íránistika
0
Italianistika
0
Italština
0
Japonská studia
0
Jihovýchodoevropská studia
0
Klasická archeologie
0
Komparatistika
0
Koreanistika
0
Kulturologie
0
Latina
0
Latinská medievistika
0
Latinský jazyk a literatura
0
Lingvistika a fonetika
0
Logika
0
Lusobrazilská studia
0
Maďarština
0
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtina
0
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzština
0
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština
0
Mongolistika
0
Němčina
0
Němčina pro mezikulturní komunikaci
0
Německý jazyk a literatura
0
Nizozemský jazyk a literatura
0
Nizozemština
0
Norská studia
0
Norština
0
Novořecká filologie
0
Novořečtina
0
Obecná jazykověda
0
Obecná lingvistika
0
Pedagogika
0
Politické teorie
0
Politické teorie a současné dějiny
0
Politologie
0
Portugalistika
0
Portugalština
0
Pravěká a raně středověká archeologie
0
Překladatelství: čeština - angličtina
0
Překladatelství: čeština - francouzština
0
Překladatelství: čeština - němčina
0
Překladatelství: čeština - ruština
0
Překladatelství: čeština - španělština
0
Překladatelství a tlumočnictví - angličtina
0
Překladatelství a tlumočnictví - francouzština
0
Překladatelství a tlumočnictví - němčina
0
Překladatelství a tlumočnictví - ruština
0
Překladatelství a tlumočnictví - španělština
0
Psychologie
0
Řecká antická filologie
0
Religionistika
0
Romistika
0
Ruský jazyk a literatura
0
Ruština pro mezikulturní komunikaci
0
Sinologie
0
Skandinavistika
0
Slavistická studia se specializací bulg,kroat,maked,polon,serb,slav,sloven,sorab
0
Slovakistika
0
Sociální pedagogika
0
Sociální práce
0
Sociologicko-ekonomická studia
0
Sociologie
0
Španělština
0
Španělština pro mezikulturní komunikaci
0
Srovnávací jazykověda
0
Starořečtina
0
Středoevropská studia
0
Studia nových médií
0
Švédská studia
0
Švédština
0
Tibeto-mongolská studia
0
Tlumočnictví: čeština - angličtina
0
Tlumočnictví: čeština - francouzština
0
Tlumočnictví: čeština - němčina
0
Tlumočnictví: čeština - ruština
0
Tlumočnictví: čeština - španělština
0
Turkologie
0
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ
0
Učitelství češtiny jako cizího jazyka
0
Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ
0
Učitelství pedagogiky
0
Veřejná správa a spisová služba
0
Východoevrop.studia se specializací rusistika,ukrajinistika,lettonistika,lithuan
0
Východoevropská studia
0